Proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța” supus aprobării consilierilor locali, în cadrul ședinței de CL

Consiliul local Municipal Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară. Printre altele, pe ordinea de zi se află, la inițiativa primarului Vergil Chițac, și proiectul de hotărâre privind „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța” și a cheltuielilor aferente.
Finanțarea proiectului de reabilitare termică a clădirii Teatrului de Stat Constanța este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficieneței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B Clădirile publice, SUERD/1.
Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2) la nivelul clădirii, cu 70,63%; Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) la nivelul clădirii, cu 73,20%; Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (tep), la nivelul clădirii, cu 70,65%; Scăderea consumului specific de energie primară utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an), la nivelul clădirii cu 73,202%, respectiv al consumului de energie primară pentru încalzire/răcire cu 70,67%; 5. Creșterea consumului anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an), la nivelul clădirii, cu 32.535,10 kWh/an, utilizați integral pentru iluminat electric.
Valoarea totală a proiectului este de 4.863.953,22 lei Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 3.154.451,84 lei; Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național –410.078,73 lei; Contribuția beneficiarului – 63.089,04 lei.

Mai multe stiri