Sursa foto: Wikipedia

Primăria Constanța a scos la licitație contractul pentru execuția lucrărilor de reabilitare a clădirii Colegiului Național Mihai Eminescu

Contractul care vizează serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (PAC, POE, PT, DE și asistență tehnică) precum și execuția lucrărilor de reabilitare a clădirii Colegiului Național Mihai Eminescu a fost scos la licitație de Primăria Constanța.
Valoarea achiziției este de 15.184.321,63 lei fără TVA, respectiv 18.069.342,74 lei cu TVA (3.641.176 de euro). Potrivit site-ului Primăriei, perioada de implementare a proiectului este 12.12.2022 – 11.12.2025.

Contractul de finanțare nr. 131752 a fost semnat pe 22 noiembrie 2022 și este finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Ofertanții trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinței privind capacitatea tehnică si profesională prin prezentarea de lucrări similare realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani (împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor) în valoare cumulată de minim 14.000.000 lei fără TVA la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.
Totodată, ofertanții trebuie să depună o garanție de participare de 150.000 lei.
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 19 iulie, ora 15.00. Deschiderea ofertelor urmând a avea loc în aceeași zi.

Mai multe stiri