Sursă: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Primarul Ionuț Șerbu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de extindere a rețelei de canalizare în comuna Ciocârlia

Pe lista celor 100 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” semnate astăzi de ministrul Adrian-Ioan Veștea la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în valoare totală de 1.135.215.117,18 lei, se regăsește și cel care vizează localitatea Ciocârlia. Primarul Ionuț Șerbu, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de extindere a rețelei de canalizare. Valoarea totală a proiectului finanțat prin Planul Național de Investiții „Anghel Saligny” este de 26.190.327,71 lei.
Proiectul vizează extinderea rețelei de canalizare ape uzate menajere ce se va realiza cu tubulatură PE Corugat SN8, având diametre variabile, cuprinse între DN 250 mm pentru colectoare secundare și DN 400 mm pentru colectoare principale, cu lungime totală de 19.950 m.
Lucrările de extindere a rețelei de canalizare se vor realiza în procedeul separativ, independent de colectarea apelor pluviale, cu o curgere preponderent gravitațională și are în componentă trei colectoare principale și 52 de colectoare secundare.
Rețeaua de canalizare va fi amplasată pe domeniul public la o adâncime ce variază între unu și cinci metri, având în componentă un număr de 439 cămine de vizitare.
Apele uzate de la nivelul întregii localități Ciocârlia de Sus sunt colectate în bazinul de pompare și transportate subpresiune către localitatea Ciocârlia (în aliniament cu drumul național DN 3) unde vor fi deversate în două cămine de vizitare existente.
La nivelul comunei Ciocârlia există la acest moment o stație de epurare ape uzate cu o capacitate de 223 mc/zi (1115 1.e.) care colectează, spre epurare, apele uzate doar de la nivelul localității Ciocârlia, această neputând face față pentru apele uzate provenite din întregul areal al localității.
În acest context, se propune extinderea stației de epurare ape uzate prin amplasarea în imediată vecinătate a modulelor de epurare necesare. Extinderea propusă este dimensionată pentru un debit de 350 mc/zi, respectiv are o capacitate pentru 1750 de locuitori aflați în arealul aferent localității Ciocârlia de Sus și pentru o parte din nordul localității Ciocârlia.

Sursă: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Mai multe stiri