Sursă: Facebook Primăria Constanța

A fost aprobat programul pentru protejarea și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța

Primăria municipiul Constanța, prin H.C.L. nr.126/2022, a aprobat ”PROGRAMUL MULTIANUAL REACTIS – REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanța”.
Prezentul program are ca scop stabilirea principiilor şi cadrului general pentru punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural, arhitectural, ambiental prin derularea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în centrul istoric al municipiului Constanța și oferă deținătorilor de clădiri istorice un instrument financiar flexibil și ușor de accesat, în vederea creșterii calității arhitectural – ambientale a clădirilor istorice prin reabilitarea structural – arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanță cu planurile de urbanism și regulamentele locale aferente.
Zona prioritară 1 a programului este reprezentată de insula urbană delimitată de străzile: bd.Tomis, str. Vasile Alecsandri, str. Ecaterina Varga și str. Negru Voda, conform plan anexat.
În acest context UAT municipiul Constanța a demarat elaborarea “Notelor tehnice de constatare” în scopul stabilirii stării tehnice a clădirilor din zona prioritara I – Program REACTIS, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esenţiale de calitate a construcţiilor”.
Proiectul primăriei pentru întocmirea notelor tehnice se va derulea timp de 45 zile, începând din data de 15.09.2023 și va implica deplasarea pe teren a prestatorului, firmă reprezentată de specialiști atestați de Ministerul Culturii pentru elaborarea expertizelor tehnice la clădirile din zonele protejate și asigurarea accesului în clădiri din partea proprietarilor/deținătorilor acestora.
Informațiile privind preluarea datelor cu caracter personal pot fi regăsite pe site-ul Primăriei Constanța, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța.

Mai multe stiri