Educația, cultura și infrastructura rutieră, domenii prioritare pentru administrația locală a comunei Aliman, în anul 2024

În anul 2024 George Nicola, primarul comunei Aliman, intenționează să finalizeze proiectele demarate dar are în vedere și demararea altor lucrări de interes pentru comunitate. Investițiile în domeniul educației, culturii și infrastructurii cresc nivelul de trai al locuitorilor comunei, de aceea sunt în atenția primarului.
În prezent pe raza localității sunt în derulare proiecte finanțate din fonduri guvernamentale și europene:
-„Modernizare străzi în satele Aliman şi Dunăreni, judeţul Constanţa” – investiția presupune asfaltarea străzilor pe o lungime totală de 1963 metri liniari. Obiectivele proiectului sunt: îmbunătățirea circulației; creșterea calității serviciilor publice; atragerea de noi investitori; stoparea migrării populației active; facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; îmbunătățirea accesibiltății în zonă.
-„Renovarea energetică moderată Școala primară nr. 2, sat Vlahii, comuna Aliman, județul Constanța” – proiectul vizează lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (inclusiv schimbarea acoperișului) și a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; instalarea unor sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; reabilitarea instalațiilor de iluminat; etc. Obiectivele proiectului sunt: reabilitarea clădirii, reducerea cheltuielilor cu utilitățile, reducere poluării, creșterea eficienței energetice.
-„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Dan Spătaru, comuna Aliman, judetul Constanța”. Obiectivele proiectului sunt: atenuarea decalajelor digitale actuale dintre școlile din mediul urban și cel rural; oferirea unui spațiu de învățare deschis, modern, ajutând la înțelegerea conceptelor predate prin intermediul tehnologiei conform standardelor actuale; rezolvarea problemei privind scăderea numărului de potenţiali elevi, din cauza polarizării lor în zona urbană, în școli mai bine dotate; reducerea abandonului școlar, prin creșterea atractivității materialelor utilizate în procesul instructiv-educativ. Prin implementarea proiectului se urmărește ca școala să devină mai atractivă pentru elevi, astfel încât să se rezolve problema centralizării elevilor spre zona urbană, pe de o parte, dar și asigurarea pregătirii adecvate a elevilor pentru cerințele actuale din câmpul muncii, pe de altă parte.
-„Dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie complementar în comuna Aliman, județul Constanța”.
Proiectul presupune: înființarea de noi servicii complementare de educație timpurie în zonele care nu au acces la astfel de servicii, astfel încât copiii din aceste zone să aibă acces la educație timpurie de calitate; echiparea serviciilor complementare existente cu mobilier și echipamente adecvate, astfel încât acestea să fie capabile să ofere servicii de calitate și să se adapteze nevoilor cerințelor diferitelor grupuri de copii; îmbunătățirea capacității personalului care lucrează în serviciile complementare, prin formare și dezvoltare profesională, pentru a asigura o abordare adecvată a nevoilor copiilor și a familiilor lor; dezvoltarea de programe educaționale adaptate nevoilor specifice ale copiilor cu vârsta de 0-6 ani din categorii defavorizate, pentru a se asigura că aceștia primesc o educație adecvată și de calitate. „Este vorba despre un centru în care se vor afla copii între 0 şi 6 ani. Vom dota acest centru cu echipamente, jucării şi le vom acorda o masă caldă pe zi timp de un an, investiția se va realiza cu fonduri europene obținute prin Componenta C 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență” a anunțat primarul localității Aliman.
-„Reabilitare, modernizare și extindere Cămin cultural, str. Principală, nr. 32, sat Aliman, comuna Aliman”. Investiția presupune reabilitarea, modernizarea și extinderea căminului cultural. Clădirea va fi dotată la standarde europene, dedicate organizării de activități specifice zonei. Prin implementarea proiectului se urmărește: crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural și de divertisment pe raza comunei Aliman; stimularea înființării de ansambluri folclorice, grupuri de muzică și dans; creșterea nivelului de educație.

Mai multe stiri