Sursă foto: ziarulamprenta.ro

Muzeul de Artă „Lucian Grigorescu” din municipiul Medgidia va fi renovat. A fost lansată licitația pentru execuția lucrărilor

Primăria Medgidia a lansat licitația pentru execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție „Renovare Integrată a Muzeului de Artă – Lucian Grigorescu”. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii în clădirile publice, care să asigure o creștere a ocupabilității, numărului de vizitatori și favorizarea unui spațiu de recreere, educare și promovare ale valorilor artistice și de creație. Clădirea reabilitată va beneficia de un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Potențialul de economisire al energiei în clădirile publice ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convențional. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în infrastructura educațională va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a populației prin: îmbunătațirea condițiilor de confort interior; reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie; eficientizarea modalității de organizare a actului educațional prin crearea de condiții optime.
Printre lucrările propuse se regăsesc reparații la elementele structural, reabilitarea plăcii de pe sol, prin refacerea acesteia, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente uși și ferestre cu o tâmplărie performantă din punct de vedere energetic, conservarea și restaurarea pardoselilor interioare din marmură și păstrarea și restaurarea suprafețelor de sgrafitto din marmură.
Finanțarea a fost obținută prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale”. Valoarea estimată fără TVA este de 10.832.126,71 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 04.03.2024, ora 15:00.

Sursă foto: ziarulamprenta.ro

Mai multe stiri