Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Primăria Constanța reamintește proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri că au obligaţia de a lua măsuri de salubrizare a acestora

,,Vă informăm că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu ai suprafeţelor de teren au obligaţia de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional.
Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează în conformitate cu art. 96, alin (1) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amenda în cuantum de la 3000 – 6000 ron pentru persoanele fizice şi 25 000 – 50 000 ron pentru persoanele juridice.
Totodată, neîntreţinerea spaţiilor verzi adiacente unităţilor de cazare şi degradarea/distrugerea acestora prin permiterea staționării autovehiculelor contravin prevederilor art. 62 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi se sancţionează, în conformitate cu art. 96, alin. 1 pct. 6 din prezenta lege, cu amendă cuprinsă între 25 000 lei si 50 000 lei pentru persoanele juridice.
De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 rep. privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, proprietarii de imobile pe care există spații verzi adiacente construcțiilor au obligația de a proteja spațiile verzi, de a asigura protecția vegetației spațiilor verzi și de a nu permite ocuparea acestora prin executarea de lucrări provizorii prin așternerea de materiale de construcții – piatră sau prin înfiinţarea de construcţii permanente.
Nerespectarea acestor obligaţii este sancţionată, prin art. 23 din Legea nr. 24 din 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu amendă în cuantum de la 1 000 lei la 2000 lei pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde ocupat cu construcţii provizorii şi de la 10 000 lei la 20 000 lei pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde ocupat cu construcţii permanente.
Vă reamintim că poliţiştii locali monitorizează în permanenţă întreg municipiul Constanţa şi manifestă toleranţă zero faţă de persoanele care încalcă prevederile legale.
Vă rugăm să înţelegeţi că distrugere/degradarea spaţiilor verzi prin orice mijloace poate produce consecinţe grave asupra mediului înconjurător.
Apreciem spiritul civic de care dau dovadă cetăţenii şi îi rugăm să ne semnaleze în continuare orice fapte care contravin legislaţiei de mediu la numerele de telefon 0241.484.205 şi 0341/922 sau la adresa de mail politia.locala@primaria-constanta.ro,“ au informat reprezentanții Primăriei Constanța.

Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Mai multe stiri