Construirea sălii de sport în comuna Săcele, este una dintre prioritățile administrației locale

Ion Oprea, primarul comunei Săcele, a anunțat că a fost semnat protocolul de predare-primire al terenului proprietate publică pe care va fi construită sala de sport. La începutul acestiu an, a fost aprobată hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții (CNI) a amplasamentului aferent obiectivului de investiții […]