Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Înscrierile în programul RESPECT pentru anul 2024 se pot face în perioada 1-20 a fiecărei luni!

,,Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul RESPECT pentru anul 2024, conform Hotărârii nr. 322/30.09.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului RESPECT, se depun în perioada 01-20 a fiecărei luni.
Pot beneficia de Programul RESPECT persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii:
a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei;
b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;
c) persoane cu handicap grav sau accentuat;
d) persoane care beneficiază de venit minim de incluziune stabilit în baza Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare;
e) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -d) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).
Înscrierea în Programul RESPECT se face pe baza următoarelor documente:
– cerere tip;
– copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea „conform cu originalul”;
– documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.
Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale, situat în strada Duiliu Zamfirescu nr.4.
Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul RESPECT 2024 pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.dgas-ct.ro sau se pot ridica de la punctul de lucru:
•Clubul de pensionari din strada Duiliu Zamfirescu nr. 4.
Cererile și documentele necesare se pot depune:
-fizic la Punctul de lucru DGAS Constanța din strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4, în intervalul de lucru Luni – Joi orele : 08:00 – 16:30, Vineri orele : 08:00 – 14:00;
-online accesând platforma DGAS Constanța: https://cereri.dgas-ct.ro/
Ghidul de utilizare al platformei, de creare a contului și de adăugare online a cererilor-declarație pentru înscrierea în Programul ‟RESPECT” îl puteți accesa pe site-ul DGAS Constanța, în secțiunea SOCIAL – Sprijin comunitar și evenimente sociale – Programul social ”RESPECT” (2024).
Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:
Serviciul sprijin comunitar și evenimente sociale
Telefon: 0341.448.530,” au informat reprezentanții Primăriei Constanța.

Sursă: Facebook, Primăria Constanța

Mai multe stiri